Anskaffelse av Border Collie

Välkommen till.....


Anskaffelse av Border Collie


Å skaffe seg en Border Collie er nok litt anderledes enn ved mange andre raser. Det er idag den soleklart mest brukte og avlede gjeterhunden i Norge og ellers i verden. Den er ikke bare i teorien en «gjeterhund», men også i praksis. Den er bondens førstevalg når han trenger en kamerat i sitt arbeid med småfe.


Det heter seg at

«en godt trent gjeterhund sparer ti manns arbeid, mens en dårlig trent skaper ti manns arbeid».


Border Colliens intelligens er viden kjent, og også dens atletiske egenskaper, men det aller viktigste er og blir hvordan den jobber med dyr som kan gjetes. I over 100 år har selektiv avl på spesielle egenskaper formet den hunden vi har idag. Det spesielle sammenlignet med andre raser er åpenbart, den har ingen rasestandard på utseende. I allefall ikke i de kretser som har med ekte Border Collie å gjøre.


En Border Collies rasestandard kan defineres utifra hvordan den jobber som gjeterhund, ikke hvordan den ser ut! Den har ALDRI blitt avlet på utseende!


Korthår, langhår, svart/hvit, tricolor, blå, brun, høy, lav osv. spiller ingen rolle, så lenge den kan utføre jobben på en effektiv måte.


En ekte Border Collie er alltid avlet med gjeteregenskapene som førsteprioritet. Hunder avlet mot andre mål kan kanskje ligne, men er ingen ekte Border Collie. Det er ellers bare trist å se hvordan utstillingsvariantene av rasen ser ut i andre land.


Mange vil kanskje tenke at en Border Collie er et perfekt kjæledyr, men det er de som regel ikke. De er heller ikke «født» lydige som mange tror. De lærer seg like fort uvaner som det de skulle ha lært. Dessuten er de små aktive terrorister, dvs. de kan være det.Hva karakteriserer en god oppdretter av Border Collie?


En god oppdretter av Border Collie avler alltid på gjeterhunder, og de har som oftest alltid minimum godkjent gjeterhundprøve. De fleste gode oppdrettere kan ofte vise til gode resultater i høyere klasser (kl3). Det utelukker imidlertid ikke at man kan finne en god oppdretter hos sin lokale sauebonde, men en fellesnevner er det som regel alltid, de jobber med sau på en eller annen måte. For å kunne avle gode gjeterhunder, må man først og fremst vite hva man skal se etter av egenskaper. Det gjør man ikke ved å la hunden løpe rundt sauen noen ganger i måneden. Det er også mange individuelle preferanser hos folk, og forskjellige linjer, så det fordrer at kjøper må sette seg inn i linjer og egenskaper for å dekke sine behov best mulig.


En god oppdretter reklamerer aldri med andre egenskaper enn gjeteregenskaper, og aldri, aldri, aldri skal man la seg lokke med «gode familiehunder», «gode agilityhunder», «gode lydighetshunder» osv. Annonser som beskriver hunder med lite gjeterinnstinkt som noe positivt, skal man sky som pesten.


Hos de fleste hunderaser finner man bokstaver foran navnet som beskriver meritter hos hunden. Gjeterhunder har aldri dette som noe kvalitetsstempel. Selv europamestere, norgesmestere osv. i gjeting har ikke forkortelser foran navnet sitt for å beskrive dette. Derimot kan man finne bokstaver som beskriver meritter innenfor lydighet, agility, spor osv., men dette har ingen relevans for om hunden er egnet som gjeterhund, og aller minst avlshund. Så se opp for oppdrettere som bruker meritteringer med bokstaver som salgsargument ;).


En seriøs oppdretter følger ALLTID raseklubben NSGs minimumskrav.


Tekstforfatter Vidar Tangeland
Da alt i Vidars artikkel ikke var relevant i Sverige, har jeg tatt meg friheten av å kopiere deler av artikkelen.

Hele artikkelen kan du lese her.


Heidi Billkvam, Kronbacken, 66591 Kil - Sverige. Tlf: +46 70 331 49 08


kronbacken@hotmail.com


Kontonr i SWEDBANK: 8156-2 983 841 792-2

För utenländska: IBAN SE7580000815629838417922

BIC/SWIFT : SWEDSESS