Mellan åren 1929 och 1975 användes blåbetong flitigt som byggmaterial i många svenska bostäder och byggnader. Denna blåaktiga betong, som ibland kan likna en tvättsvamp i strukturen, har en mörk historia. Den innehåller nämligen radium, ett radioaktivt ämne som kan sönderfalla och bilda radon samt avge gammastrålning. Vad betyder då detta för dig och din inomhusmiljö?

Blåbetong är vanligtvis matt blå i färg och har den karakteristiska tvättsvamp-liknande strukturen. Om du misstänker att blåbetong användes i din byggnad är det viktigt att vara medveten om de potentiella riskerna som är förknippade med detta material. 

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när radium sönderfaller. Höga halter av radon i inomhusluften kan utgöra en allvarlig hälsorisk, inklusive en ökad risk för lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att omkring 500 personer i Sverige årligen drabbas av lungcancer på grund av för höga radonhalter. Det är därför det är så viktigt att ta radonproblematiken på allvar.

För att fastställa om din inomhusmiljö är säker från radon eller om det finns en risk, behöver du utföra en radonmätning. Radonhalten mäts i enheten becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³). I bostäder och allmänna lokaler är gränsvärdet för radonhalten 200 Bq/m³ som årsmedelvärde. Att genomföra en långtidsmätning under minst 60 dagar ger ett pålitligt årsmedelvärde, medan en korttidsmätning ger en indikation på förekomsten av radon.

Om radonmätningen visar höga nivåer av radon i din inomhusmiljö är det viktigt att fastställa orsaken. En gammastrålningsmätning kan användas för att uppskatta radonhalten i blåbetongen. En auktoriserad radonexpert kan snabbt utföra en sådan mätning med en gammastrålningsmätare, vilket ger en indikation på om blåbetongen är den skyldige bakom de höga radonhalterna. Om så är fallet, finns det åtgärder att vidta, såsom att förbättra ventilationen, använda radontapet eller ta bort det drabbade materialet.

I kampen mot radon är medvetenhet och åtgärder de bästa verktygen. Så var inte rädd för att ta det första steget och mäta radonhalten i din inomhusmiljö – det kan vara nyckeln till att skapa en säkrare och hälsosammare plats för dig och dina nära och kära.

You may also like